Diff for /src/sys/dev/agp/agp_via.c between versions 1.3 and 1.4

version 1.3, 2003/08/07 21:16:48 version 1.4, 2003/12/09 19:40:56
Line 63  agp_via_match(device_t dev) Line 63  agp_via_match(device_t dev)
                 return NULL;                  return NULL;
   
         switch (pci_get_devid(dev)) {          switch (pci_get_devid(dev)) {
           case 0x03051106:
                   return ("VIA 82C8363 (Apollo KT133A) host to PCI bridge");
         case 0x05011106:          case 0x05011106:
                 return ("VIA 8501 (Apollo MVP4) host to PCI bridge");                  return ("VIA 8501 (Apollo MVP4) host to PCI bridge");
         case 0x05971106:          case 0x05971106:
                 return ("VIA 82C597 (Apollo VP3) host to PCI bridge");                  return ("VIA 82C597 (Apollo VP3) host to PCI bridge");
         case 0x05981106:          case 0x05981106:
                 return ("VIA 82C598 (Apollo MVP3) host to PCI bridge");                  return ("VIA 82C598 (Apollo MVP3) host to PCI bridge");
           case 0x06051106:
                   return ("VIA 82C694X (Apollo Pro 133A) host to PCI bridge");
         case 0x06911106:          case 0x06911106:
                 return ("VIA 82C691 (Apollo Pro) host to PCI bridge");                  return ("VIA 82C691 (Apollo Pro) host to PCI bridge");
         case 0x03051106:  
             return ("VIA 82C8363 (Apollo KT133A) host to PCI bridge");  
         };          };
   
         if (pci_get_vendor(dev) == 0x1106)          if (pci_get_vendor(dev) == 0x1106)
Line 108  agp_via_attach(device_t dev) Line 110  agp_via_attach(device_t dev)
                 return error;                  return error;
   
         sc->initial_aperture = AGP_GET_APERTURE(dev);          sc->initial_aperture = AGP_GET_APERTURE(dev);
           if (sc->initial_aperture == 0) {
                   device_printf(dev, "bad initial aperture size, disabling\n");
                   return ENXIO;
           }
   
         for (;;) {          for (;;) {
                 gatt = agp_alloc_gatt(dev);                  gatt = agp_alloc_gatt(dev);
Line 254  static driver_t agp_via_driver = { Line 260  static driver_t agp_via_driver = {
 static devclass_t agp_devclass;  static devclass_t agp_devclass;
   
 DRIVER_MODULE(agp_via, pci, agp_via_driver, agp_devclass, 0, 0);  DRIVER_MODULE(agp_via, pci, agp_via_driver, agp_devclass, 0, 0);
   MODULE_DEPEND(agp_via, agp, 1, 1, 1);
   MODULE_DEPEND(agp_via, pci, 1, 1, 1);

Removed from v.1.3  
changed lines
  Added in v.1.4