Diff for /src/sys/vm/vm_fault.c between versions 1.12 and 1.13

version 1.12, 2004/03/23 22:54:32 version 1.13, 2004/03/29 17:30:23
Line 885  readrest: Line 885  readrest:
 }  }
   
 /*  /*
    * quick version of vm_fault
    */
   int
   vm_fault_quick(caddr_t v, int prot)
   {
           int r;
   
           if (prot & VM_PROT_WRITE)
                   r = subyte(v, fubyte(v));
           else
                   r = fubyte(v);
           return(r);
   }
   
   /*
  *      vm_fault_wire:   *      vm_fault_wire:
  *   *
  *      Wire down a range of virtual addresses in a map.   *      Wire down a range of virtual addresses in a map.

Removed from v.1.12  
changed lines
  Added in v.1.13