DragonFly BSD
DragonFly commits List (threaded) for 2005-09
[Date Prev][Date Next]  [Thread Prev][Thread Next]  [Date Index][Thread Index]

Re: cvs commit: src/crypto/openssh-4 moduli


From: Jeroen Ruigrok/asmodai <asmodai@xxxxxxxxxxxxx>
Date: Thu, 8 Sep 2005 14:26:11 +0200

-On [20050908 14:22], Simon 'corecode' Schubert (corecode@xxxxxxxxxxxx) wrote:
>moduli:
>	@true

moduli: .OPTIONAL

might even be better.

-- 
Jeroen Ruigrok van der Werven <asmodai(at)wxs.nl> / asmodai / kita no mono
Free Tibet! http://www.savetibet.org/ | http://www.andf.info/
http://www.tendra.org/   | http://www.in-nomine.org/
Naritai jibun wo surikaetemo egao wa itsudemo suteki desuka...[Date Prev][Date Next]  [Thread Prev][Thread Next]  [Date Index][Thread Index]