DragonFly BSD
DragonFly commits List (threaded) for 2006-10
[Date Prev][Date Next]  [Thread Prev][Thread Next]  [Date Index][Thread Index]

cvs commit: src/sys/netproto/ipsec ipsec.c key.c xform_ah.c xform_esp.c xform_ipcomp.c


From: Jeffrey Hsu <hsu@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Date: Wed, 11 Oct 2006 18:32:51 -0700 (PDT)

hsu     2006/10/11 18:32:51 PDT

DragonFly src repository

 Modified files:
  sys/netproto/ipsec  ipsec.c key.c xform_ah.c xform_esp.c 
             xform_ipcomp.c 
 Log:
 Fix missing malloc -> kmalloc conversions.
 
 Revision Changes  Path
 1.17   +2 -2   src/sys/netproto/ipsec/ipsec.c
 1.17   +1 -1   src/sys/netproto/ipsec/key.c
 1.10   +3 -3   src/sys/netproto/ipsec/xform_ah.c
 1.12   +3 -3   src/sys/netproto/ipsec/xform_esp.c
 1.10   +1 -1   src/sys/netproto/ipsec/xform_ipcomp.c


http://www.dragonflybsd.org/cvsweb/src/sys/netproto/ipsec/ipsec.c.diff?r1=1.16&r2=1.17&f=u
http://www.dragonflybsd.org/cvsweb/src/sys/netproto/ipsec/key.c.diff?r1=1.16&r2=1.17&f=u
http://www.dragonflybsd.org/cvsweb/src/sys/netproto/ipsec/xform_ah.c.diff?r1=1.9&r2=1.10&f=u
http://www.dragonflybsd.org/cvsweb/src/sys/netproto/ipsec/xform_esp.c.diff?r1=1.11&r2=1.12&f=u
http://www.dragonflybsd.org/cvsweb/src/sys/netproto/ipsec/xform_ipcomp.c.diff?r1=1.9&r2=1.10&f=u[Date Prev][Date Next]  [Thread Prev][Thread Next]  [Date Index][Thread Index]